Zmrzlé plameny nenávisti - lyrics

1. Prosba k bohům lesa

2. Zmrzlé plameny nenávisti

Duše tvá trpí ovládaná bolestí
tělo tvé pohltil nenasytný přízrak lži
věčný stín zahalil mysl tvou
Morana tě vítá ve svém panství

pokořen vládou
křesťanské špíny
pohřbený v zemi
utichl již jeho hlas

nikdo však nedokázal umlčet
srdce volající po pomstě
v plamenech věčného mrazu
shoří těla svatých krys

v popel a prach promění se sídlo lži
pochodeň nenávisti plá v našich srdcích
plamen jest symbolem budoucnosti
ledový oheň osvobození

3. Prokletý strážce věčných bran

Na hradbě věků stojíš tak sám
a pohled tvůj na zem se navrací
královna smrt jež zas vládne nám
dívá se jak z těla krys krev se vytrácí

mlhavá iluze život se nazývá
jak plamene stín a temnoty zář
zástupy oddaných za smrt zas děkují
krysy jenž ztratily dávno svou tvář

a ve snu zakletý trpíš tu dál
bolest co mysl tvou pohltí
o kůži spálenou mrazem ses bál
jak živý kámen teď svědkem jsi staletí

některým lehké se odejít zdá
krev jako symbol cesty zpátky
řada slepých je nekonečná
v náruči smrti staré své matky

4. Návrat ducha dávných dob

Zamyšlený nad smyslem existence rasy lidské
schoulený jsem mezi kmeny nesmrtelných králů
nenacházím důvod žádný v bytí plémě těch
co odvrhli svobodu a sprosté lži teď věří

tiché a klidné království silných kmenů
útěchu svou nacházím mezi svými bratry
v nitru mém je duše zraněná
jež krvácí za zločiny svatých lhářů

dost už bylo trýznění pod nadvládou kříže
dost už bylo pokory před božími syny
duch doby prastaré ať na zem navrátí se
nechť ovečky Kristovy zaplatí za své činy

5. Úsvit u bran bratrů

Po stopách lesních tvorů
provází mě chladný stín
oči mé vidí úsvit
u bran bratrů mých

hrdě kráčím za světlem
jež mě vede do hlouby země
sláva čisté přírodní síle
sláva matce a jejím dnům
sláva, sláva

6. Vlčí píseň stínu

Již brzy se obzor zahalí tmou
a paprsky slunce ztratí svou moc
hladový na smrt se vydává lovit
když svoje děti zas probudí noc

hrdě se prochází krajinou
prokletý světlem již nenajde klid
přímo vstříc osudu s touhou a pýchou
bez krve horké již nemůže žít

krutost a síla je prastarým pudem
silný pán prochází krajem svým
dnešní noc je země posedlá strachem
a těla vlčí dál halí stín